Windows Server 2016 có những phiên bản nào?

posted in: Tin Máy Chủ | 0

Nếu với hệ thống máy chủ, máy chủ có vai trò quản trị toàn bộ hoạt động của hệ thống, thì trong máy chủ, hệ điều hành đóng vai trò quản trị mọi hoạt động của máy chủ.

Sự ra đời của Windows Server 2016 với nhiều chức năng được cải tiến và các tính năng mới giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tạo ra và quản lý tài nguyên máy chủ ảo

windows-server-2016-vdo

1. Cách phiên bản của Windows Server 2016

Windows Server 2016 được phân ra làm các phiên bản với các tính năng chuyên dụng hỗ trợ tối đa cho các yêu cầu phát triển khác nhau của các doanh nghiệp:

- Windows Server 2016 Datacenter: Sừ dụng cho các trung tâm dữ liệu đám mây và các môi trường ảo hóa cao.

- Windows Server 2016 Standard: Sử dụng trong môi trường vật lý

- Windows Server 2016 Essentials: Dành cho các danh nghiệp có quy mô nhỏ có tối đa là 50 thiết bị.

- Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server: Dành cho máy chủ có chức năng lưu trữ và chỉ cho phép người dùng truy cập đọc thông tin.

- Windows Storage Server 2016: Dành cho giải pháp lưu trữ OEM chuyên dụng

- Microsoft Hyper-V Server 2016: Miễn phí download.

2. Windows Server 2016 và mô hình cấp phép

Mỗi phiên bản của sẽ có những mô hình cấp phép và giấy phép Client Access tương ứng:

- Windows Server 2016 Datacenter: Core-based và Client Access Windows Server.

- Windows Server 2016 Standard: Core-based và Client Access Windows Server.

- Windows Server 2016 Essentials: Processor-based

- Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server: Processor-based và Client Access Windows Server CAL+ Remote

- Windows Storage Server 2016: Processor-based và Client Access Desktop Services CAL.

- Microsoft Hyper-V Server 2016 không có mô hình cấy ghép và giấy phép

>> Xem thêm: So sánh công nghệ ảo hóa VMware và Hyper-V

Bình luận