Tối ưu hóa HTML cho SEO

posted in: Thủ thuật SEO | 0

Tối ưu hóa HTML là một yếu tố vô cùng quan trọng trong SEO. Nó giúp trang web của bạn thu hút được nhiều traffic hơn từ các công cụ tìm kiếm. và website có cơ hội phát triển tốt hơn

Các yếu tố cần chú  ý để tối ưu hóa thẻ HTML sẽ được giới thiệu dưới đây:

  1. Thẻ Head

Theo quan điểm SEO, đây là phần quan trọng nhất của toàn bộ cấu trúc HTML của trang web. Tại đây, bạn sẽ chèn thẻ tiêu đề, thẻ mô tả meta và thậm chí cả code phân tích công cụ tìm kiếm cũng tồn tại ở đây. Hơn nữa, thẻ chứa các thể quan trọng khác như thẻ meta, và tất nhiên, hết sức quan trọng, đó là thẻ rel = “canonical”. Tất cả các thẻ này sẽ được bàn luận riêng tại các quan điểm dưới đây.

  1. Thẻ Title

Các công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị nội dung thẻ title của bạn giống như một tiêu đề có thể click đối với các danh sách trên SERP. Họ cũng sử dụng nó để xác định chủ đề trang web. Nội dung thẻ tiêu đề của bạn phải phản ánh được nội dung trang web.

Theo mặc định, trình duyệt web chỉ hiển thị nội dung của thẻ tiêu đề cho các trang web được đánh dấu. Do đó người dùng cũng sẽ tham khảo nội dung của thẻ title để xác định vị trí các trang web mà họ đã đánh dấu trong trình duyệt. Vì vậy, người sử dụng cuối cùng sẽ tham khảo nội dung của thẻ title để xác định xem trang web được người kia đánh dấu trong trang mạng xã hội có đáng để họ click vào hay không.

  1. Thẻ Meta Description

Công cụ tìm kiếm lấy nội dung được đặt trong thẻ mô tả meta để hiển thị nó với vai trò như một lời mô tả trang web trong SERP của mình. Vì chiều dài nội dung mô tả meta được hiển thị trong SERP thay đổi với các công cụ tìm kiếm khác nhau, nên thẻ meta Description không vượt quá 160 ký tự.

Mặc dù Google không sử dụng nội dung thẻ mô tả meta để xếp hạng trang web của mình, nhưng sự hiện diện của các từ khóa trong thẻ vẫn có thể thu hút lượng traffic tìm kiếm vì nó có thể giành được sự chú ý của người sử dụng.

  1. Thẻ Rel=”canonical”

Một trang canonical là phiên bản ưa thích của tập hợp các trang có nội dung giống nhau. Nếu nội dung các trang của web bạn giống nhau, hãy dùng thẻ canonical để trỏ những trang này về một trang duy nhất, vì điều này sẽ giúp khắc phục vấn đề trùng lặp nội dung trong trang web của bạn. Nội dung trùng lặp thực sự bị các công cụ tìm kiếm trừng phạt rất nhiều.

Ngược lại, nếu cùng một nội dung được truy cập thông qua các liên kết được đặt tên khác nhau, thì điều này cũng sẽ gây nhầm lẫn cho người sử dụng nếu họ đang cố gắng tham khảo các nội dung khác.

  1. Thẻ a href

Không cần phải nói, các liên kết cần thiết cho SEO. Cùng với bản đồ web XML, chúng đại diện cho cách duy nhất crawler của công cụ tìm kiếm xác định vị trí và index (lập chỉ mục) các trang web. Google tận dụng link juice với mục đích xác định giá trị các liên kết để xếp hạng trang web của mình. Đối với các liên kết thân thiện với công cụ tìm kiếm, thì chúng cần phải được mô tả (bao gồm cả trong thuộc tính và tiêu đề) và phải có các từ khóa.

Những yếu tố bạn cần nên nhớ sau khi đọc qua bài viết?
– Những yếu tố HTML ảnh hưởng đến việc xếp hạng 01 trang web bao gồm: URL của trang, Title, các thẻ đề mục <h1>; <h2>; …, nội dung của phần BODY, Anchor text và nội dung thẻ ALT.
– Chú ý đến sự nổi bật, mật độ, sự gần nhau của các từ trong từ khóa và tần suất của các từ khóa trong nội dung phần BODY, sử dụng thẻ 1 hoặc 2 lần trong 1 trang để cải thiện ý nghĩa của từ khóa.
– Không nhồi nhét từ khóa vào bất kỳ nội dung nào và luôn đảm bảo tính tự nhiên cho người truy cập

Bình luận