Thủ thuật chèn code comment facebook vào blogspot

posted in: Thủ thuật Blogspot | 0

Thủ thuật chèn comment của facebook vào mỗi bài viết blogspot cũng không phải mới lạ, 1 số blog thủ thuật nước ngoài đã đăng tải. Tuy nhiên cách thực hiện nó khá phức tạp.

Nhưng ở thủ thuật này, các bạn sẽ chỉ cần copy và paste code là xong, không cần phải thiết lập hay tạo App trên facebook.
Bước 1: Đóng comment của blogger  (có thể bỏ qua bước này). Các bước thực hiện như hình bên dưới:

Save cài đặt lại.

Bước 2 : Chèn code của thủ thuật vào template.

  1. Vào phần thiết kế -> chỉnh sửa code HTML -> nhấp chọn mở rộng mẫu tiện ích.
  2. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(“.html”)+5);
var fbcm ='<div class=”fb-comments” data-href=”‘+fb_href+'” data-num-posts=”5″ data-width=”660″></div>';
//]]>
</script>

data-width là độ rộng của comment box.

– data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment)

– data-href là để phân biệt từng comment box, mỗi địa chỉ data-href khác nhau sẽ cho 1 comment box khác nhau. và trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết.

  1. Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <body>

<div id=’fb-root’/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

  1. Tìm đoạn code như bên dưới :

<b:include data=’post’ name=’post’/>

  1. Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới :

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<script type=’text/javascript’>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

  1. Save template.

Facebook đã trở nên phổ biến và quen thuộc. Với việc thay thế comment của blogspot bằng comment của facebook hy vọng blog của các bạn sẽ sôi động hơn.

Bình luận