Tạo Code chèn Popup quảng cáo cho Blog

posted in: Thủ thuật Blogspot | 0

Blogspot là một kho lưu trữ dữ liệu có thể lưu data số lượng vô hạn và là một web cho làm miễn phí có cấu trúc code tốt cho các SEO. Vì những lý do trên nên số người lựa chọn làm web bằng blogspot là rất lớn.
Số lượng web làm bằng blogspot lớn kéo theo sẽ có nhiều trang web có số lượng truy cập, các bạn muốn kiếm chút chi phí để trang trải cuộc sống nên lựa chọn đặt quảng cáo lên web. Vậy làm sao để đặt quảng cáo vào góc phải hay trái của web khi mình là một người mù code. Hôm nay mình xin giới thiệu cách đặt quảng cáo một cách đơn giản như sau

Code chèn popup quảng cáo ở góc phải màn hình cho website – Blogspot

Chú ý các bạn thay các mục sau cho hợp lý
– https://thuemaychugiare.net :  Link web của bạn
– width=250 : Chiều rộng khung
– height=200: Chiều cao khung

– Phần link ảnh tronng phần img src=” các bạn thay bằng link ảnh của các bạn nhé

Nếu các bạn dùng quảng cáo Google Adsense thì Thay đoạn code sau bằng code GA của bạn nhé

<a href=”http://www.chiase69.com” taget=”_blank” ><img src=”http://1.bp.blogspot.com/-csq5R5Zhg88/UZ8id_eemrI/AAAAAAAAAzw/rE8_lgEkxNI/s1600/idc.gif” width=”250″ height=

Đối với Blogspot:
Đăng nhập blogspot ==> Bố Cục ==> Thêm tiện ích (vào bố cục thấy đoạn nào có thêm tiện ích thì vào đó, chỉ chọn duy nhất vào một thêm tiện ích thôi nhé tốt nhất nên lựa chọn thêm tiện ich ở góc phải hoặc trái màn hình) ==>  HTML/Javascript rồi copy đoạn code dưới đây

<script type=”text/javascript”>
function hide_float_right() {
var content = document.getElementById(‘float_content_right’);
var hide = document.getElementById(‘hide_float_right’);
if (content.style.display == “none”)
{content.style.display = “block”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_right()”>Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
else { content.style.display = “none”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_right()”>Xem quảng cáo…</a>';
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class=”float-ck” style=”right: 0px” >
<div id=”hide_float_right”>
<a href=”javascript:hide_float_right()”>Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id=”float_content_right”>
<!– Start quang cao–>
<a href=”http://www.chiase69.com” taget=”_blank” ><img src=”http://1.bp.blogspot.com/-csq5R5Zhg88/UZ8id_eemrI/AAAAAAAAAzw/rE8_lgEkxNI/s1600/idc.gif” width=”250″ height=”200″></a>
<!– End quang cao –>
</div>
</div>

Đối với website
Bạn thêm đoạn code sau lên trên thẻ đóng </body>

<script type=”text/javascript”>
function hide_float_right() {
var content = document.getElementById(‘float_content_right’);
var hide = document.getElementById(‘hide_float_right’);
if (content.style.display == “none”)
{content.style.display = “block”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_right()”>Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
else { content.style.display = “none”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_right()”>Xem quảng cáo…</a>';
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class=”float-ck” style=”right: 0px” >
<div id=”hide_float_right”>
<a href=”javascript:hide_float_right()”>Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id=”float_content_right”>
<!– Start quang cao–>
<a href=”http://www.chiase69.com” taget=”_blank” ><img src=”http://1.bp.blogspot.com/-csq5R5Zhg88/UZ8id_eemrI/AAAAAAAAAzw/rE8_lgEkxNI/s1600/idc.gif” width=”250″ height=”200″></a>
<!– End quang cao –>
</div>
</div>

Code chèn popup quảng cáo ở góc trái màn hình cho website – Blogspot

Đối với Blogspot:
Bước 1: Đăng nhập blogspot ==> Bố Cục ==> Thêm tiện ích ==>  HTML/Javascript rồi copy đoạn code dưới đây vào

<script type=”text/javascript”>
function hide_float_left() {
var content = document.getElementById(‘float_content_left’);
var hide = document.getElementById(‘hide_float_left’);
if (content.style.display == “none”)
{content.style.display = “block”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_left()”>Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
else { content.style.display = “none”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_left()”>Xem quảng cáo…</a>';
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_left {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_left {text-align:left; font-size: 11px;}
#hide_float_left a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class=”float-ck” style=”left: 0px” >
<div id=”hide_float_left”>
<a href=”javascript:hide_float_left()”>Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id=”float_content_left”>
<!– Start quang cao–>
<a href=”http://www.chiase69.com” taget=”_blank” ><img src=”http://1.bp.blogspot.com/-csq5R5Zhg88/UZ8id_eemrI/AAAAAAAAAzw/rE8_lgEkxNI/s1600/idc.gif” width=”250″ height=”200″></a>
<!– End quang cao –>
</div>
</div>

Đối với website
Bạn thêm đoạn code sau lên trên thẻ đóng </body>

<script type=”text/javascript”>
function hide_float_left() {
var content = document.getElementById(‘float_content_left’);
var hide = document.getElementById(‘hide_float_left’);
if (content.style.display == “none”)
{content.style.display = “block”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_left()”>Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
else { content.style.display = “none”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_left()”>Xem quảng cáo…</a>';
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_left {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_left {text-align:left; font-size: 11px;}
#hide_float_left a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class=”float-ck” style=”left: 0px” >
<div id=”hide_float_left”>
<a href=”javascript:hide_float_left()”>Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id=”float_content_left”>
<!– Start quang cao–>
<a href=”http://www.chiase69.com” taget=”_blank” ><img src=”http://1.bp.blogspot.com/-csq5R5Zhg88/UZ8id_eemrI/AAAAAAAAAzw/rE8_lgEkxNI/s1600/idc.gif” width=”250″ height=”200″></a>
<!– End quang cao –>
</div>
</div>

Vậy là xong rồi. Rất đơn giản phải không các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

Bình luận