Những yếu tố tối quan trọng ảnh hưởng đến thứ hạng Website

posted in: Thủ thuật SEO | 0

Theo kết quả khảo sát của Moz với 128 chuyên gia hàng đầu về SEO  thì tầm quan trọng của các yếu tố xếp hạng như chất lượng link, nội dung, độ phổ biến thương hiệu,…ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tăng thứ hạng của từ khóa.

  1. Yếu tố liên quan đến domain website:

Độ uy tín của links (20.94%): Yếu tố đầu tiên có liên quan đến tên miền của website. Cụ thể là số lượng liên kết đến domain, độ uy tín hoặc chất lượng của liên kết, PageRank của domains.

Độ phổ biến của thương hiệu (8.59%): Tần xuất xuất hiện của thương hiệu, nhãn hiệu hoặc domain trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Sử dụng từ khóa trong domain (6.98%): Sử dụng chính xác hoàn toàn hoặc sử dụng một phần từ khóa trong domain.

Các yếu tố khác liên quan đến domain (5.21%): Chiều dài tên miền, phần đuôi mở rộng tên miền (tên miền cấp cao hơn được ưu tiên hơn), thời gian phản hồi HTTP

  1. Yếu tố liên quan đến Page cụ thể cần SEO:

Chất lượng liên kết (19.15%) PageRankd, Trustrank, chất lượng của liên kết, phân bố văn bản neo, chất lượng của nguồn links

Chất lượng nội dung (14.94%) Mật độ từ khóa chính và phụ, chất lượng nội dung, mức độ liên quan đến cụm từ đang tập trung SEO

Chiều dài nội dung, nội dung dễ đọc, dễ hiểu, độc nhất, thời gian tải trang ngắn (9.8%)

  1. Các yếu tố khác:

Trải nghiệm người dùng, cách người dùng xem và sử dụng nội dung và lưu lượng truy cập: (8.06%): Số lượng truy cập, tỷ lệ CTR, Bounce Rate…

Tín hiệu mạng xã hội (7.24%): Số lượng và chất lượng của Tweeted links, chia sẻ Facebook, G+
Những kết quả trên giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của những yếu tố tạo nên xếp hạng của Website trên Google. Vì vậy, hãy áp dụng những yếu tố tối quan trọng này cho Website của mình.

Bình luận