Nghiên cứu và lựa chọn từ khóa hiệu quả

posted in: Thủ thuật SEO | 0

Nghiên cứu từ khóa là công việc đầu tiên và rất quan trọng khi thực hiện một chiến dịch SEO. Bạn SEO thành công hay thất bại phụ thuộc một phần không nhỏ ở từ khóa. Nhờ các từ khóa, mọi người có thể tìm thấy những nội dung mà họ đang tìm kiếm trong công cụ tìm kiếm.

Từ khóa cho SEO – bắt đầu nghiên cứu của bạn từ đâu?

Xây dựng một danh sách các từ khóa mà theo ý kiến của bạn là được kết nối với doanh nghiệp của bạn

 • Sử dụng công cụ từ các chiến dịch PPC của bạn
 • Sử dụng dữ liệu lịch sử của riêng bạn
 • Phân tích xu hướng tìm kiếm / Phân tích đối thủ cạnh tranh của bạn
 • Chọn các từ khoá
 • Tại thời điểm này, có lẽ bạn đang tự hỏi những từ khóa gì bạn nên chọn
 • Đây là phương pháp phổ biến nhất.

Từ khóa chung:

 • Từ khóa ngôn ngữ: Không đặc hiệu, điều kiện thông dụng mà mọi người sử dụng cho các truy vấn tìm kiếm.Trong hầu hết các trường hợp, chúng cung cấp lưu lượng tốt nhất của dữ liệu, nhưng cũng có tính cạnh tranh cao và không đủ cụ thể để kết nối chúng với trang web của bạn.
 • Từ khóa cụ thể hơn: 2-3 từ khóa từ. Chúng cung cấp một sự cân bằng tốt giữa lưu lượng giao thông và sự phù hợp với trang web của bạn. Các chi phí và cạnh tranh sử dụng cho chúng là vừa phải.
 • Từ khóa đuôi dài: từ 4 cụm từ trở lên. Những cụm từ rất cụ thể với ít đối thủ cạnh tranh.Số từ khóa đuôi dài là lớn hơn nhiều so với những điều ở trên, nhưng các số liệu thống kê cho thấy rằng nó chịu trách nhiệm vận dụng khoảng 70% lưu lượng tổng thể trên internet.Nó sẽ không cho bạn lưu lượng dữ liệu, nhưng chúng rất rẻ và sẽ cung cấp cho bạn với những người sử dụng tham gia nhất.

Cụm từ bằng cách nhập thông tin tìm kiếm

 • Thông tin từ khóa: Được sử dụng khi mọi người đang tìm kiếm thông tin hoặc các sản phẩm đặc biệt
 • Từ khóa phủ định: Được sử dụng khi mọi người đang tìm kiếm một thương hiệu hay công ty cụ thể
 • Trao đổi từ khóa: Được sử dụng khi người dùng được xác định để mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Cụm từ bằng cách loại hình dữ liệu hữu cơ

 • Từ khóa thương hiệu: Từ khoá được kết nối với thương hiệu độc đáo của bạn
 • Từ khóa Không có thương hiệu: Các cụm từ mà không tham khảo thương hiệu của bạn.

Các loại biến thể từ khoá khác:

 • Từ khóa địa lý
 • Biến thể từ khoá địa phương hay toàn cầu
 • Từ khóa sai chính tả: Những vấn đề xảy ra khi có lỗi chính tả xuất hiện
 • Từ khóa theo mùa: Được sử dụng trong những dịp đặc biệt.

Những từ khóa nào mà bạn nên chọn?

 • Có liên quan đến doanh nghiệp của bạn: Bạn không muốn được ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các trang kết quả công cụ tìm kiếm mà là không liên quan đến lĩnh vực của bạn, vì vậy hãy nhớ đến việc phải phù hợp với chủ đề của bạn.
 • Chứa nhiều hơn một từ: Tập trung chủ yếu vào 2-3 cụm từ; chúng kết hợp các số liệu ngay cả trong mọi khía cạnh.
 • Cung cấp lưu lượng dữ liệu: Đây nên được các từ khoá mà cung cấp cho bạn đủ lượng truy cập vào quy mô kinh doanh của bạn và tăng số lượng bán hàng của bạn. Mặc dù vậy cũng không nên đánh giá thấp các từ khóa đuôi dài, bởi vì chúng cung cấp lưu lượng truy cập thấp hơn, nhưng chúng nhắm đúng mục tiêu hơn đến người dùng của bạn.
 • Được mục tiêu: Lợi thế mà 2-3 cụm từ mang lại, chúng đang hướng tới chủ đề này, chúng sẽ cụ thể hơn, so với từ khóa 1 từ rất rộng và mang lại cho bạn lưu lượng truy cập đã được nhắm mục tiêu và khối lượng với số lượng chấp nhận được.
 • Tính cạnh tranh thấp: Những từ khóa, như bất kỳ doanh nghiệp nên có vị trí thích hợp. Viêc cố gắng để có được lưu lượng truy cập từ các từ khóa mà sự cạnh tranh rất cao có thể là tốn kém và không chuyển thành chuyển đổi được. Cố gắng tìm một nơi thích hợp mà sẽ không làm căng ngân sách của bạn.
 • Cung cấp tỷ lệ chuyển đổi tốt: Các từ khóa nên mang đến một số lướng lớn nhất có thể người sử dụng mà sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm của bạn.
 • Cung cấp sự cam kết tốt: Chuyển đổi không phải luôn luôn có nghĩa là bán hàng, đặc biệt là khi người dùng chỉ mới bắt đầu nghiên cứu và nằm trong hàng đầu của phễu mua. Việc tạo cam kết với trang web của bạn cũng quan trọng. Tỷ lệ bị trả lại thấp, thời gian dành trên trang và số trang được truy cập có thể là một chỉ thị về chất lượng lưu lượng truy cập của bạn.
 • Được phổ biến: Bám vào các điều khoản mà chủ yếu được sử dụng như các truy vấn tìm kiếm bởi người sử dụng và với đề nghị của bạn, nơi mà họ đang tìm kiếm.

Làm thế nào để sử dụng các từ khóa của bạn

 • Khi danh sách của bạn đã hoàn thành, đó là thời gian để cung cấp cho nó chạy và thử nó.
 • Tối ưu hóa trang web và trang đích của bạn là có liên quan với hầu hết các từ khóa được chuyển đổi của bạn.
 • Tối ưu hóa nội dung của bạn: Bạn có thể sử dụng các từ khóa của bạn để tối ưu hóa nội dung của bạn được nhìn thấy nhiều hơn và dễ tiếp cận bởi các công cụ tìm kiếm.
 • Theo dõi và tối ưu hóa các kết quả: Nếu tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ bạn có thể theo dõi, phân tích và cải thiện các nỗ lực và chiến lược tổng thể của bạn để đạt được kết quả tốt nhất.

Hãy nhớ phân tích các nỗ lực SEO của bạn trong một cách tiếp cận toàn diện.Các quy tắc 80/20 có thể là một vài hướng dẫn.Nếu 80% lượng truy cập của bạn được tạo ra bởi chỉ có 20% các từ khóa của bạn, hãy cố gắng tập trung vào chúng vào lúc ban đầu.

Bình luận