Ngăn chặn thư rác qua Gmail

posted in: Thủ thuật máy tính | 0

Nếu như một vài ngày bạn không vào tài khoản Gmail của mình, hộp thư của bạn có thể ngập tràn trong thư rác và thư quảng cáo. Bộ lọc của Gmail cũng không thể giải quyết hết vấn đế này.

Vì vậy, những phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn ẩn được Gmail của mình trên internet và ngăn chặn thư spam đến hộp thư của mình.

  1. Sử dụng dấu chấm.

Gmail bỏ qua tất cả dấu chấm trên tài khoản của bạn trong quá trình nhận diện một tài khoản email. Có nghĩa, tài khoản gmail của bạn có thể thêm các dấu chấm nhằm lừa công cụ quét email. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tài khoản có dạng abc.123@gmail.com thay vì tên email chính xác của bạn là abc123@gmail.com.

Bạn có thể thêm nhiều dấu chấm trong tên email của bạn và sử dụng email đó đăng kí tài khoản trên diễn đàn hoặc bất cứ nơi đâu.

  1. Thêm dấu +.

Thêm dấu cộng ngay sau tài khoản của bạn gmail vẫn đảm bảo bạn nhận được email gửi đến. Nó còn giúp bạn quản lý tốt việc sử dụng gmail của bạn.

Công thức : tên gmail+cụm từ nhận diện@gmail.com

Ví dụ, tôi có thể sử dụng email dạng abc123+seosao@gmail.com, hoặc abc123+diendan@gmail.com để đăng kí một tài khoản trên diễn đàn Seosao.com thay vì sử dụng email chính.

Sau khi sử dụng định dạng đặc biệt, bạn có thể tạo ra các bộ lọc để ngăn cản, hoặc phân biệt các thư liên quan đến các lĩnh vực bạn tham gia. Với các lĩnh vực khác nhau, bạn có thể tận dụng từ khóa như thế sau tên gmail, tạo ra nhiều bộ lọc giúp bạn quản lý tốt hơn các bức thư, đồng thời ngăn chặn công cụ khai thác email.

  1. Sử dụng đuôi Googlemail.

Phương pháp cuối cùng bạn có thể thay đổi phần cuối tài khoản gmail, tức thay đôi @gmail.com thành @googlemail.com. Tất nhiên phương pháp này dễ lộ diện hơn so với phương pháp dấu chấm và dấu + được trình bày ở phần trên.

Ví dụ : Sử dụng tài khoản gmail dạng : abc123@googlemail.com thay cho abc123@gmail.com. Sau đó tạo các bộ lọc thư cho gmail sử dụng đuôi @googlemail.com.

Trên đây là 3 thủ thuật hay giúp bạn hạn chế nhận thư spam khi sử dụng gmail. Trong các cách trên, bạn có thể tận dụng phương pháp thêm dấu “+” để quản lý khách hàng, mảng lĩnh vực khách hàng bạn một cách tốt nhất.

Nguồn: seosao

Bình luận