Chuyển dữ liệu giữa máy thật và máy ảo VMware

posted in: Thủ thuật máy tính | 0

Hiện nay, có khá nhiều người biết sử dụng VMware nhưng lại không biết cách chuyển dữ liệu từ máy thật sang máy ảo và ngược lại. Để giải quyết vấn đề này,  các bạn đọc bài viết dưới đây để có thể tự thực hiện.

Để thực hiện được bạn phải cài VMware Tool bằng cách vào Menu VM và chọn Install VMware Tools…

Đối với phiên bản VMware mới nhất hiện nay (VMware 10) cho phép bạn có thể làm động tác kéo và thả từ máy thật vào máy ảo để sử dụng.

Nhưng với động tác này bạn chỉ có thể chia sẻ một file dạng Text hoặc file có dung lượng nhỏ, còn muốn chia sẻ những file có dung lượng lớn thì các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Từ Menu VM bạn chọn Settings...

Bước 2: Chuyển qua thẻ Options, chọn Shared Folders, bạn tích vào Always Enabled.

Tiếp theo bạn Click “Add” để lấy thư mục dùng chung

Bước 3: Đến đây bạn Click “Next” để tiếp tục 

Bước 4: Bạn điền tên vào ô Name và tìm đến thư mục cần chia sẻ ở nút “Browse”

Bước 5: Tiếp đến bạn tích vào Enable this share và click “Finish” để kết thúc

Và thư mục dùng chung này sẽ có trong “My Network Places” của máy ảo. Từ đó bạn có thể lấy dữ liệu của máy thật sang máy ảo một cách dễ dàng và khá nahnh chóng.

Bình luận