Cách tạo menu dọc cho Blogspot với CSS

posted in: Thủ thuật Blogspot | 0

Việc mặc định các nhãn, trang của  Blogspot được hiển thị khá đơn điệu. Bạn muốn các nhãn hiển thị sáng tạo và đẹp hơn, bạn có thể tạo menu dọc cho nó,  để tạo menu dọc các bạn phải dán code vào mã nguồn và một vào HTML/Javacrip.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger.com
  2. Vào phần thiết kế (Design)
  3. Chọn Phần tử trang 
  4. Chọn Thêm tiện ích (Add Widgrt) – thêm 1 tiện ích HTML/Javarscrips
  5. Dán đoạn code bên dưới vào:

<div id=”menulaber”>

 <ul>

 <li><a href=”#1″>Link  1</a></li>

 <li><a href=”#2″>Link  2</a></li>

 <li><a href=”#3″>Link  3</a></li>

 <li><a href=”#4″>Link  4</a></li>

 <li><a href=”#5″>Link 5</a></li>

 </ul>

 </div>

  1. Lưu tiện ích lại.
  2. Tiếp theo các bạn định dạng CSS cho các menu của các bạn bằng cách:

Chọn Thiết Kế

Chọn Chỉnh sử HTML

Dưới đây là 3 mẫu nếu thích mẫu nào thì các bạn Copy đoạn CSS đó và dán vào trước thẻ ]]></b:skin>

Mẫu 1:

CSS

#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }

#menulaber img {  border: none; } #menulaber { width: 200px; margin: 10px; }

#menulaber li a {  height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height:  24px; text-decoration: none; }

#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited {  color: #FFF; display: block; background:  url(https://1.bp.blogspot.com/-EIWl0LH5GGU/T3bNnVSveXI/AAAAAAAAAyM/3ify3MKYCm8/s1600/menu1-namkna-blogspot-com.gif);  padding: 8px 0 0 35px; }

#menulaber li a:hover { color: #FFF; background:  url(https://1.bp.blogspot.com/-EIWl0LH5GGU/T3bNnVSveXI/AAAAAAAAAyM/3ify3MKYCm8/s1600/menu1-namkna-blogspot-com.gif)  0 -32px; padding: 8px 0 0 35px; }

Mẫu 2:

 

CSS

#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }

#menulaber img {  border: none; }

#menulaber { width: 200px; margin: 10px; }

#menulaber li a {  height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;  margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height:  24px; text-decoration: none; }

#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited {  color: #8D9179; display: block; background:  url(https://4.bp.blogspot.com/-RMcjxhKm1K4/T3bTXeZW_hI/AAAAAAAAAyo/9CS9tj7ni8M/s320/menu2-namkna-blogspot-com.gif);  padding: 8px 0 0 10px; }

#menulaber li a:hover, #menulaber li #current, #menulaber  li a:active { color: #6C7250; background:  url(https://4.bp.blogspot.com/-RMcjxhKm1K4/T3bTXeZW_hI/AAAAAAAAAyo/9CS9tj7ni8M/s320/menu2-namkna-blogspot-com.gif)  0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; }

Mẫu 3:

CSS

#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }

#menulaber img {  border: none; }

#menulaber { width: 200px; margin: 10px; }

#menulaber li a {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0;  font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px;  text-decoration: none; }

#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color:  #FFF; display: block; background:  url(https://3.bp.blogspot.com/-6VOcn1yU-mA/T3bVtp48VpI/AAAAAAAAAy0/76SPv0e3XNk/s320/menu3-namkna-blogspot-com.gif);  padding: 8px 0 0 20px; }

#menulaber li a:hover { color: #FFF; background:  url(https://3.bp.blogspot.com/-6VOcn1yU-mA/T3bVtp48VpI/AAAAAAAAAy0/76SPv0e3XNk/s320/menu3-namkna-blogspot-com.gif)  0 -32px; padding: 8px 0 0 20px; }

Còn khá nhiều các mẫu menu dọc khác nhưng mình chỉ đưa ra một số mẫu thôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé.

Bình luận