Cách kiểm tra cấu hình Máy chủ, Server

posted in: Tin Máy Chủ | 0

Nhiều khách hàng đi mua hoặc Thuê máy chủ nhưng không biết cách kiểm tra các thông số trên phần cứng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra thông số trên máy chủ, thực hiên thao tác này trên hệ điều hành Linux.

Thực hiện:

Lưu ý: tất cả các thao tác trên thực hiện với quyền root

1. Kiểm tra Mainboard và nhà sản xuất:

Để kiểm tra xem nhà sản xuất server, quý khách sử dụng lệnh dmidecode | grep “System Information” –A 9, lệnh này cho phép xem thông tin về nhà sản xuất server.

cach-kiem-tra-cau-hinh-may-chu1

Để kiểm thông tin Mainboard, quý khách sử dụng lệnh dmidecode | grep “Base Board” – A 10, lệnh này sẽ xuất ra màn hình thông tin Mainboard của server, tuy nhiên không phải tất cả server đều có thông tin này.

cach-kiem-tra-cau-hinh-may-chu2
2. Kiểm tra CPU

Để kiểm tra thông tin về CPU, quý khách sử dụng lệnh sau cat /proc/cpuinfo | head –n 25. Lệnh này sẽ trả về thông tin của CPU trong server, tuy nhiên sẽ chỉ trả về thông tin của từng Core.

cach-kiem-tra-cau-hinh-may-chu3

Để lấy thông tin về tổng số core của CPU, quý khách chạy  lệnh cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l

cach-kiem-tra-cau-hinh-may-chu4

3. Kiểm tra RAM

Để thực hiện xem dung lượng bộ nhớ RAM trên server, quý khách dùng lệnh cat /pro/meminfo . Lệnh này sẽ trả về các thông tin về bộ nhớ RAM, trong đó MemTotal chính là tổng dung lượng bộ nhớ RAM đang có trong server.

cach-kiem-tra-cau-hinh-may-chu5

4. Kiểm tra HDD

Để thực hiện việc xem thông tin HDD, quý khách sử dụng lệnh cat /proc/scsi/scsi. Lệnh này sẽ trả về thông tin những HDD vật lý đang được lắp trong server tuy nhiên chỉ bao gồm model HDD chứ không bao gồm dung lượng.

cach-kiem-tra-cau-hinh-may-chu6

Để thực hiện xem dung lượng HDD, quý khách dùng lệnh fdisk –l | grep Disk. Lệnh này sẽ liệt kê dung lượng các HDD đang được lắp.

cach-kiem-tra-cau-hinh-may-chu7

Bình luận