Cách chuyển máy ảo VMWare sang Azure

posted in: Thủ thuật | 0

Tại sao chúng ta cần chuyển máy ảo VMWare sang Azure? Ứng dụng Azure giúp chúng ta:

  • Đánh giá các hệ thống máy của bạn phù hợp để chạy trong Azure.
  • Nhận đề xuất kích thước: Dựa trên hiệu suất của máy ảo của bạn để đưa ra đề xuất kích thước cho máy ảo Azure
  • Ước tính chi phí hàng tháng
  • Di chuyển với độ tin cậy cao

Microsoft Azure là gì và lợi ích của nó?
Công cụ tối ưu hóa trên dịch vụ đám mây Microsoft Azure

Cách tạo dịch vụ dự án di chuyển trong cổng Azure

Bước 1:

Đăng nhập cổng Azure của bạn bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên

Bước 2:
Chuyển đến bảng điều khiển Tìm kiếm và nhập “Migration Projects”

1

Bước 3:
Nhấn vào đây để thêm kế hoạch dự án di cư mới trong Azure của bạn
2

Bước 4:
Điền thông tin về tên dự án, đăng ký và RG
3

Bước 5:
Khi dự án di chuyển được tạo ra, hãy mở dự án trong cổng
4

Bước 6:
Trong tổng quan dự án Di chuyển, nhấp để tạo Khám phá & Đánh giá
5

Bước 7:
Nhấp vào “Discover Machines”
6

Bước 8:
Ban đầu chúng ta không có bất kỳ máy nào được phát hiện trong Azure. Bây giờ chúng ta phải tải xuống. Tệp OVA để nhập vào máy VMWare.
7

Bước 9:
Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy ghi lại ID dự án và Khóa trong máy tính để bàn của bạn
8

Bước 10:
Sau khi tải xuống xong, nhập thiết bị thu này vào trung tâm VMWare.
9

Bước 11:
Sau khi đã nhập thiết bị, bạn có thể xem máy trong cổng vCenter của mình.
10

Bước 12:
Kết nối máy AzureMigrate trong kết nối máy tính từ xa bằng địa chỉ IP riêng
11

Bước 13:
Nhấp đúp vào “Run Collector”. Được xác định trước được cài đặt bởi Azure
12

Bước 14:
Bật thỏa thuận cấp phép người dùng và tiếp tục cửa sổ này

13

14

Bước 15:
Khi thỏa thuận cấp phép hoàn tất, chúng tôi sẽ kết nối vCenter của chúng tôi tại đây
15

Bước 16:
Khi vCenter được kết nối, hãy chọn phạm vi của các máy và nhấn tiếp tục
16

Bước 17:
Hy vọng bạn nhớ id dự án và khóa của bạn khi chúng tôi tạo ra các dự án di chuyển trong Azure. Sao chép và dán giá trị của id và khóa.
17

Bước 18:
Nhấn để tiếp tục quá trình
1819

Bước 19:

Khám phá sẽ tiến hành và hoàn thành nhanh chóng. Nhưng các máy này có thể mất một thời gian để hiển thị trong cổng dự án Di chuyển.
20

Bước 20:
Nhấn để tạo đánh giá
21

Bước 21:
Xem lại đánh giá trong trang tổng quan, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các đánh giá được tạo và trạng thái tạo đánh giá.
22

Bước 22:
Bạn có thể kiểm tra số lượng máy ảo được thêm vào trong đánh giá của bạn
23

Bước 23:
Biểu đồ sẵn sàng của Azure sẽ giúp bạn xác định các máy ảo không phù hợp với Azure và sẽ giúp hiểu đầy đủ các vấn đề phù hợp.
2425

Bước 24:
Xem lại chi phí ước tính của việc chạy các máy ảo tại chỗ trong Azure cũng như chi phí cho mỗi máy.
26

 

Bình luận