Các tiêu chuẩn của trung tâm dữ liệu

posted in: Tin Máy Chủ | 0

Hệ thống máy chủ đã không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều trang bị cho mình một hệ thống máy chủ chất lượng. Hệ thống máy chủ được doanh nghiệp trang bị bằng cách tự xây dựng phòng máy riêng hoặc sử dụng các dịch vụ thuê máy chủ, thuê máy chủ ảochỗ đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở hạ tầng, hệ thống kỹ thuật. Các tiêu chuẩn của trung tâm dữ liệu là gì? Trung tâm dữ liệu có những tiêu chuẩn nào? Bài viết sau chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc các tiêu chuẩn của trung tâm dữ liệu

trung-tam-du-lieu-pham-hung-1

Các tiêu chuẩn Tier của Trung tâm dữ liệu

Hiện nay, có 4 cấp độ tiêu chuẩn Tier 4 dành cho các trung tâm dữ liệu:

Tiêu chuẩn Tier 1

- Các thiết bị công nghệ thông tin chỉ được cung cấp bởi đường dẫn đơn không có dự phòng.

- Công suất của các thành phần không có sự dự phòng

- Hạ tầng cơ bản có độ sẵn sàng chấp nhận được là 99.671%

Tiêu chuẩn Tier 2

- Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1

- Hạ tầng và các thành phần đều được dự phòng

- Độ sẵn sàng chấp nhận được là 99.741%

Tiêu chuẩn Tier 3

- Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1 và 2

- Các thiết bị công nghệ thông tin được cung cấp bởi nhiều đường độc lập

- Tất cả thiết bị thông tin phải được cung cấp bởi nguồn điện kép và cấu trúc liên kết phải phù hợp kiến trúc của TTDL.

- Đồng thời duy trì cơ sở hạ tầng với độ sàng là 99,982%

Tiêu chuẩn Tier 4

- Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1, 2 và 3

- Tất cả hệ thống làm lạnh phải độc lập với chế độ nguồn kép

- Độ sẵn sàng của hạ tầng là 99,995%

Các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của trung tâm dữ liệu giúp doanh nghiệp biết được chất lượng của trung tâm dữ liệu doanh nghiệp đặt máy chủ và yên tâm hơn với dịch vụ mà doanh nghiệp lựa chọn.

>> Xem thêm: Thuê chỗ đặt server tại VDO

Bình luận